Профіль REHAU

Якісний монтаж

Гарантія 10 років

25 років довіри клієнтів

  • Профіль REHAU

  • Якісний монтаж

  • Гарантія 10 років

  • 25 років довіри клієнтів

4.8/5.0

Рейтинг Google

4.8/5

logo
uk-ua

Умови використання сайту

Увага! Перед переглядом Сайту уважно прочитайте умови даної Угоди. Якщо Ви не погоджуєтесь з даною Угодою, не використовуйте цей Сайт.

Використання даного сайту, в тому числі заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами товарів / послуг з використанням даного сайту означає Вашу згоду з умовами даної Угоди.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Угода регулює відносини між Власником сайту та Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням даного Сайту.

1.2. Якщо Ви вирішили користуватися даним сайтом https://korsa.online/, Ви даєте згоду на дотримання всіх вимов і положень, викладених у даній Угоді.

1.3. Дана Угода стосується як даного Сайту https://korsa.online/, так і його мобільної версії, додатків та інших програм/програмного забезпечення.

1.4. Власник сайту може змінювати, додавати або видаляти частину даної Угоди у будь-який час на свій розсуд, без будь-якого додаткового повідомлення Користувача, і такі зміни набирають чинності негайно після публікації відповідних змін.

1.5. Ваше подальше використання Сайту зараз або після публікації повідомлення про будь-які зміни даної Угоди, буде вказувати на прийняття Вами даної Угоди, включаючи зміни до неї.

1.6. Власник сайту може змінити, призупинити або припинити в будь-який час доступ до Сайту, включаючи доступність будь-якої інформації, бази даних або контенту, а також накласти обмеження на певні функції або обмежити Ваш доступ до частини або всього Сайту без додаткового повідомлення або відповідальності.

1.7. Якщо Ви не згодні зі змістом даної Угоди в цілому, або окремих її частин/положень, просимо Вас залишити Сайт. Якщо Ви все-таки продовжуєте користуватися Сайтом – це засвідчує Вашу згоду з даною Угодою повністю і про Ваше приєднання до даної Угоди.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди в такому значенні:

2.1.1 «korsa.online» - Інтернет-магазин, розташований на доменному імені https://korsa.online/, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.

2.1.2. Інтернет-магазин - сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару.

2.1.3. Адміністрація сайту Інтернет-магазину - уповноважені на управління Сайтом співробітники.

2.1.4. Користувач сайту Інтернет-магазину (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.

2.1.5. Акаунт (особистий кабінет) Користувача - відомості, сформовані в результаті реєстрації Користувача на Сайті, необхідні в тому числі для ідентифікації Користувача і його доступу до окремих сервісів / модулів Сайту, включаючи, але не обмежуючись: логін, пароль, персональні дані.

2.1.6. Зміст сайту Інтернет-магазину (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на сайті Інтернет-магазину.

 

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Інтернет-магазину доступу до Товарів та послуг, які розміщені на Сайті.

3.1.1. Інтернет-магазин надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

  • доступ до електронного контенту на безкоштовній основі;
  • доступ до засобів пошуку та навігації Інтернет-магазину;
  • надання Користувачеві можливості розміщення коментарів, виставлення оцінок контенту Інтернет-магазину;
  • доступ до інформації про товар і інформації про придбання Товару на безкоштовній основі;
  • інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Інтернет-магазину.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на цей момент послуги (сервіси) Інтернет-магазину, а також будь-які їх подальші модифікації та ті, які можуть з'явитися в майбутньому.

3.2. Доступ до Інтернет-магазину надається на безкоштовній основі.

3.3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту вважається, що Користувач приєднався до цієї Угоди.

3.4. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного Законодавства України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:

4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.

4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.

 

4.2. Користувач має право:

4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.

4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.

4.2.3. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.

 

4.3. Користувач Сайту зобов'язується:

4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даним Сайтом.

4.3.2. Використовувати Сайт виключно в законних цілях із дотриманням вимог чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Власника сайту чий Контент розміщений на Сайті.

4.3.3. Утримуватися від спроб несанкціонованого доступу до Сайту, здійснення дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Власника та / або третіх осіб.

4.3.4. Вживати належних заходів для забезпечення збереження даних свого Акаунту, включаючи адресу електронної пошти, логін і пароль і несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті під його обліковим записом. У зв'язку із зазначеним, Користувач зобов'язаний здійснювати вихід зі свого Особистого кабінету, тобто завершувати кожну сесію натискаючи кнопку «Вихід» перед переходом на сторонні сайти або закриттям браузера;

4.3.5. Негайно повідомити Власника про будь-які випадки доступу на Сайт третіх осіб під Акаунтом Користувача.

4.3.6. Не передавати, не продавати, не передавати в користування Особистий кабінет на Сайті третім особам без згоди Власника.

4.3.7. Заборона відтворювати, повторювати, копіювати, змінювати, модифікувати, продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким способом для будь-яких комерційних цілей Сайт та (або) будь-які частини вмісту Сайту без згоди Власника.

4.3.8. У випадку змін періодично оновлювати персональну інформацію, яку Користувач надав при створенні Акаунту, із метою забезпечення її точності, актуальності та повноти.

4.3.9. Використовувати отриману на Сайті інформацію виключно в законних і особистих некомерційних цілях, що не суперечать моральним принципам і загальновизнаним цінностям.

4.3.10. Користувач несе повну відповідальність за будь-які дії, вчинені ним із використанням його Акаунту, за будь-які наслідки, які могли спричинити або спричинили подібне, а також за власні дії у зв'язку зі створенням і розміщенням коментарів, повідомлень або відгуків на Сайті, розміщенням інформації в Обліковому записі відповідно до чинного законодавства України.

 

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.

5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.

5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.

5.4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може зажадати створення облікового запису Користувача.

5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.

5.6. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.

5.7. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Інтернет-магазином.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.

 

6.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:

6.2.1. Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

6.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

6.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

 

7. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Відзначивши пункт на сторінці створення Акаунту «Натискаючи кнопку, ви погоджуєтесь надати свої особисті дані компанії ТМ Вікна КОРСА і приймаєте Правила та умови і Політика конфіденційності Vitrager.com» Ви надаєте свою безумовну згоду на збирання та обробку Ваших персональних даних відповідно чинного законодавства, у тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р.

7.2. Мета обробки Ваших персональних даних, їх обсяг, Ваші права як суб’єкта персональних даних, інформація про володільця персональних даних, строк їх обробки, умови передачі третім особам та захист персональних даних детально викладено на даному Сайті на сторінці «Політика конфіденційності».

7.3. Власник Сайту також збирає файли Сookie, щоб зробити відвідування Сайту зручнішим, відстежувати відвідування Сайту і покращувати сервіс. Збір і використання файлів Сookie регулюється Політикою конфіденційності, яка розміщена на даному Сайті у відповідному розділі.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.

8.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.

8.3. Сайт призначений виключно для Користувачів, які досягли повноліття і є повністю дієздатними Користувачами. У разі випадкового візиту на Сайт, такі Користувачі зобов'язані покинути його. Власник сайту не несе відповідальності за будь-які небажані наслідки в разі невиконання такими Користувачами цієї вимоги.

8.4. Контент Сайту надається без гарантії того, що він не може містити помилки.

8.5. Сайт може містити посилання на інші ресурси мережі Інтернет. Користувач визнає і погоджується з тим, що Власник не контролює і не несе ніякої відповідальності за доступність на інші сайти та їх зміст, посилання на які розміщені на Сайті Власника, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів. Будь-які переходи по посиланнях, які здійснюються Користувачем, останній вчиняє на свій страх і ризик.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Угода укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Користувачів, які здійснюють доступ до Сайту і його використання, як до дати опублікування Угоди, так і після дати її опублікування на Сайті.

9.2. Якщо з тих чи інших причин будь-які з умов Угоди є недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших умов Угоди.

Залишились запитання? БЕЗКОШОВНО проконсультуємо

Натискаючи кнопку Отримати консультацію ви погоджуєтеся що ваші дан будуть передані компанії ТМ Вікна КОРСА та приймаєте Правила та умови та Політика конфіденційності Vitrager.com